• 028.6275 1377
  • 0909 878 577
  • info@netmark.com.vn

Sản phẩm bán chạy

Switch Large Enterprise (L3)
Switch Large Enterprise (L3) là Switch Layer 3 lý tưởng cho các dịch vụ cung cấp Edge Aggregation như Data Center Aggregation hoặc triển khai cho các mạng Core.
Switch Large Enterprise (L3) có độ bảo mật cao, khả năng điều khiển lưu lượng đến các Egde trong mạng của bạn. Với hiệu suất cao ở tốc độ chuyển mạch Layer 2, định tuyến Layer 3 và QoS toàn diện Switch Large Enterprise (L3) sẽ cung cấp khả năng mở rộng và phục hồi nhanh chóng cho hệ thống mạng của bạn.
Switch Large Enterprise (L3) có phần cứng mạnh mẽ, phần mềm tiên tiến sẽ cung cấp đầy đủ tính năng dễ dàng đáp ứng nhu cầu cao của các doanh nghiệp ở khắp mọi nơi.

Switch Large Enterprise (L3)