• 028.6275 1377
  • 0909 878 577
  • info@netmark.com.vn

Sản phẩm bán chạy

Antenna
Antenna là một phần của hệ thống truyền hay nhận được thiết kế để bức xạ hay nhận sóng điện từ. Nói  cách khác Antenna bức xạ các tín hiệu RF dưới dạng sóng vô tuyến vào trong không khí hoặc chuyển đổi  sóng điện từ thu được trong không khí thành tín hiệu RF. Antenna có 3 loại chính được sử dụng trong WLAN gồm: Omni-directional, Semi-directional, và Highly-directional.
     - Antenna Omni-directional hay còn gọi là Antenna đẳng hướng sẽ phát tín hiệu 360° theo chiều ngang được sử dụng khi có nhu cầu phủ sóng rộng lớn xung quanh điểm trung tâm và thường được sử dụng trong mô hình kết nối Điểm tới Đa Điểm (Point to Multipoint) ở khoảng cách ngắn.
     - Antenna Semi-directional hay còn gọi là Antenna định hướng sẽ phát tín hiệu theo một hướng nhất định với góc phủ rộng thường 90°hoặc 120° và thường được sử dụng trong mô hình kết nối Điểm tới Đa Điểm (Point to Multipoint) ở khoảng cách ngắn và trung bình.
     - Antenna Highly-directional cũng là Antenna định hướng nhưng phát ra beam tín hiệu hẹp nhất và có độ lợi (Gain) lớn nhất trong các loại Antenna nên thường được sử dụng trong mô hình kết nối Điểm tới Điểm (Point to Point) ở khoảng cách xa.

Antenna