• 028.6275 1377
  • 0909 878 577
  • info@netmark.com.vn

Sản phẩm bán chạy

Access Switch
Access Switch  là thiết bị chuyển mạch chia cổng cho các hệ thống hạ tầng mạng cuối cùng, giữa các máy tính với nhau.
Access Switch  có nhiều tính năng quản lý phù hợp  dành cho danh nghiệp nên được thiết kế với khả năng chuyển mạch và nhiều tính năng khác đáp ứng cho nhu cầu cao của doanh nghiệp.

Access Switch