• 028.6275 1377
  • 0909 878 577
  • info@netmark.com.vn

Sản phẩm bán chạy

Open-Mesh PoE Injector Passive 24V (1 Port)

Open-Mesh PoE Injector Passive 24V (1 Port)


Mô tả:

  • Open-Mesh PoE Injector Passive 24V (1 Port) là phụ kiện nguồn PoE có 1 cổng ngõ ra dành cho sản phẩm Open Mesh. 
  • Open-Mesh PoE Injector Passive 24V (1 Port) sẽ kết hợp nguồn điện DC vào từ Adapter và tín hiệu Data từ mạng LAN của bạn cho ra nguồn cộng với tín hiệu và cấp cho thiết bị thông qua dây cáp mạng Ethernet (PoE).
  • Thiết bị có 1 port LAN vào và 1 port PoE ra
  • Nguồn điện được cung cấp qua chân 4 – 5 (cực dương) và 7 – 8 (cực âm)
  • Data được cung cấp qua chân 1 – 2 và 3 – 6


Video

Chưa có nội dung nào

Nội dung

Open-Mesh PoE Injector Passive 24V (1 Port) là phụ kiện nguồn PoE có 1 cổng ngõ ra dành cho sản phẩm Open Mesh
Open-Mesh PoE Injector Passive 24V (1 Port) sẽ kết hợp nguồn điện DC vào từ Adapter và tín hiệu Data từ mạng LAN của bạn cho ra nguồn cộng với tín hiệu và cấp cho thiết bị thông qua dây cáp mạng Ethernet (PoE).
Thiết bị có 1 port LAN vào và 1 port PoE ra
► Nguồn điện được cung cấp qua chân 4 – 5 (cực dương) và 7 – 8 (cực âm)
► Data được cung cấp qua chân 1 – 2 và 3 – 6