• 028.6275 1377
  • 0909 878 577
  • info@netmark.com.vn

Sản phẩm bán chạy

Controller WiFi
Hầu hết các thiết bị Access Point đều có tiện ích cấu hình trên nền tảng web cho phép quản lý từng thiết bị một cách riêng lẻ. Tuy nhiên đối với một hệ thống mạng không dây bao gồm nhiều thiết bị Access Point thì việc cấu hình và quản lý riêng lẽ cho từng thiết bị sẽ không mang lại hiệu quả cao, do đó một Bộ Điều Khiển Access Point (Controller WiFi) được triển khai để quản lý và tập trung dữ liệu, nâng cao tính bảo mật và hiệu suất từ các Access Point do đó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều.

Controller WiFi